Vikingskiphuset på Bygdøy

En del av det kulturhistoriska museet i Oslo

Bygdøy ligger i Oslo och i denna del av staden finns det fascinerande vikingaskeppsmuseet – Vikingskiphuset – där man kan se välbevarade, tusenåriga vikingaskepp.museum i Oslo Detta museum är en del av det kulturhistoriska museet vid Oslos universitet och skeppen som finns på display kommer från forntida samhällen vid Tune, Gokstad, Sandefjord, Oseberg och Borregravplatsen.

Tre hela skepp och en myriad av mindre kvarlämningar

Det finns en del höjdpunkter på detta vikingaskeppsmuseum:

  • Osebergsskeppet
  • Hokstadsskeppet
  • Tuneskeppet

Utöver dessa skepp har man också chans att se saker som släggor, sängar, en hästvagn, träsniderier, tältdelar, hinkar och diverse gravfynd och vill du uppleva allt detta bör du boka ett hotell i Oslo.

Det var år 1913 som den svenske professorn Gabriel Gustafson föreslog att ett särskilt hus skulle uppföras för bevarandet av fynd från vikingatiden. Kort därefter hölls en arkitekttävling som vanns av Arnstein Arnberg och Bygdøyhallarna byggdes med statlig finansiering. Skeppen, som tidigare hade stått i ett skjul tillhörande Oslos universitet, fördes till sina nya hem år 1926 (Oseberg) resp. år 1932 (Tyne och Gokstad). År 1957 färdigställde man den fjärde och sista av hallarna, där man idag kan beundra mindre fynd från vikingatiden.

Utsatt läge

Sedan år 2000 debatteras det flitigt huruvida skeppen ska stanna i Bygdøyhallarna eller om de ska flyttas till ett annat museum i Bjørvika, Oslo. Förespråkarna menar att skeppen är för utsatta på sin nuvarande plats, medan motståndarna anser att skeppen är för ömtåliga för att flyttas alls – risken att de kommer till skada är för stor. Efter en grundlig utvärdering har man kommit fram till att en flytt av Osebergsskeppet skulle fungera utan att det tog skada. Frågan är om och när denna flytt kommer att äga rum – och vad som kommer att ske med resterande två skepp.